SR 200-12/24 scheidings-relais

Smart relay SR 200-12/24 scheidings-relais

Nu slechts
    Levertijd:Gratis zelfde dag verzending
Bestel
  • Beschrijving

Het  ‘Smart  Relay’  type  SR  200-12/24  is  een  microprocessor  gestuurd  scheidings-relais  waarmee  een  tweetal  accu’s  (of  groepen)  parallel  geschakeld  kunnen  worden. 

De  maximale  stroom  die  door  het  relais  mag  lopen  is  200Amp.  bij  een  12Vdc  systeem  en  100Amp.  bij  een  24Vdc  systeem.   

Onder  bepaalde  spanning-  en  timer  voorwaarden  zal  het  relais  in-  of  uitschakelen.  Hierdoor  is  het  mogelijk  om  de  accu’s  in  parallel  situatie  te  laden  zonder  het  risico  dat  ze  elkaar  leeg  kunnen  trekken. 
Het  spanningsverlies  is  zo  goed  als  nul.   

Het  relais  is  geschikt  voor  zowel  12Vdc  en  24Vdc  systemen. 
De  twee  accu’s  dienen  echter  wel  dezelfde  nominale  spanning  te  hebben. 
De  juiste  systeemspanning  wordt  automatisch  gedetecteerd  (0-16Vdc  =  12Vdc,  16-32Vdc  =  24Vdc). 
De  maximale  stroom  die  door  het  relais  mag  lopen  is  200Amp.  bij  een  12Vdc  systeem  en  100Amp.  bij  een  24Vdc  systeem.   

Inschakelvoorwaarden 
Het  relais  schakelt  in  als  één  van  beide  accu’s  een  spanning  heeft  boven  de    13,2/26,4Vdc  heeft  geduurde  10  sec.,  ofwel  13,8/27,6Vdc  geduurde  2  sec. 
Deze  spanningen  zullen  alleen  bereikt  worden  als  een  lading  aanwezig  is.  Bij  een  startaccu  zal  dit  normaal  gesproken  een  dynamo  zijn. 
Bij  de  tweede  accessoire  accu  kan  dit  een  acculader  of  zonnepaneel  zijn.  Als  één  van  de  accu’s  voldoende  bijgeladen  is,  dan  zal  het  relais  sluiten. 
Door  de  bidirectionele  werking    worden  beide  accu’s  dus  niet  alleen  via  de  dynamo  geladen,  maar  tevens  via  een  eventuele  lader  op  de  accessoire  accu. 

Afschakelvoorwaarden
Het  relais  meet  continu  het  spanning  niveau  als  de  accu’s  parallel  geschakeld  staan.  Bij  de  vooraf  geprogrammeerde  spanningsniveaus  èn  timers  (vertraging)  zal  het  relais  de  verbinding  verbreken. 
Zie  details  in  technische  specificaties.  Als  de  lading  naar  de  accu’s  stopt  of  als  door  een  ontlading  de  spanning  te  ver  gaat  zakken,  dan  zal  het  relais  dus  de  verbinding  verbreken.   

Overvoltage  beveiliging
Als  een  spanning  gemeten  wordt  van  >16/32Vdc  dan  zal  het  relais  direct  ingrijpen.  Deze  situatie  kan  bijvoorbeeld  ontstaan  als  de  spanningsregelaar  van  de  dynamo  ofwel  de  acculader  kapot  is. 
Doordat  het  relais  meteen  de  verbinding  verbreekt,  is  de  tweede  accu  en  daarmee  ook  de  eventueel  aangesloten  verbruikers  beschermt  tegen  deze  te  hoge  spanning. 

Spanningsfoutbeveiliging 
Het  relais  zal  niet  in  werking  treden  als  het  spanningsverschil  tussen  beide  accu’s  meer  dan  8Vdc  is. 
Niet  alleen  systeem  en  aansluitfouten  worden  hiermee  ondervangen,  maar  zeker  ook  het  risico  dat  een  kapotte  accu  parallel  geschakelt  wordt.
 
Start  assistentie  functie
Het  relais  heeft  nog  een  extra  aansluiting  (pin  85)  waar  optioneel  een  signaal  op  aangesloten  kan  worden. 
Hiermee  kan  men  handmatig  ervoor  kiezen  om  het  relais  kortstondig  (30  seconde)  te  sluiten. 
Deze  functie  leent  zich  dan  ook  uitermate  als  start  assistentie. 
Mocht  het  namelijk  voorkomen  dat  de  startaccu  te  weinig  energie  heeft  om  het  voer/vaartuig  te  start,  dan  kan  op  deze  wijze  de  tweede  accu  bijgeschakeld  worden. 
Belangrijk:  de  timer  gaat  pas  lopen  als  het  signaal  verdwenen  is,  gebruik  dus  een  moment  schakelaar. 
Bij  gebruik  van  een  drukknop  kan  gekozen  worden  om  de  accu’s  langer  dan  30  seconden  parallel  te  houden. 

Verschil met een laadstroomverdeler is dat bij een scheidingsrelais de accu's dus onder bepaalde voorwaarden parallel komen te staan. Bij een laadstroom verdeler blijven de accu's altijd van elkaar gescheiden .
Alleen de aangeboden laadstroom wordt hier verdeeld over de accu's.
Voordeel van een scheidingsrelais is dat het verlies over de contacten zo goed als nihil is.

Het scheidingsrelais is geschikt voor 12Vdc en 24Vdc systemen.

Afmetingen  behuizing 4,8  x  7,8  x  4,6  cm

 

scheidings-relais SR 200-12/24V
Gerelateerde Producten